Diensten voor slechthorenden

 Op 16 juni, 15 september en 17 november worden er diensten voor slechthorende georganiseerd in deTitus Brandsma. Op deze zaterdagen is hetTitus Brandsmahuis open vanaf 13:30 uur, rond 14:00 uur begint de dienst/mis voor allen die Het Woord willen ervaren in tekst en gebaar en geluid. Vooraf en nadien is er de ontmoeting met thee en koffie. Mocht u hier belangstelling voor hebben noteer de data in uw agenda.

Alvast hartelijk dank, Mieke van der Kuip