Digitaal toezeggen voor de actie Kerkbalans

Dit jaar schrijven wij weer bijna 1200 adressen aan voor de Actie Kerkbalans. Een deel daarvan, 276 adressen, doen hun toezegging voor het eerst DIGITAAL. Dit betekent concreet dat zij in plaats van een brief een email krijgen. In deze email staat vervolgens een koppeling (link) naar een webformulier waar de toezegging kan worden ingevuld. Dit formulier ziet er als volgt uit:

Na het invullen van het formulier komt de toezegging voor de Actie Kerkbalans automatisch in ons systeem. En dit scheelt ons allen best veel werk:

  • Er hoeven minder brieven te worden rondgebracht en opgehaald door de coördinatoren.
  • Op de tel-avond hoeft er minder te worden ingeklopt.
  • En bovendien scheelt het een boel papier!

Hoewel één en ander van te voren getest is, ging een aantal zaken toch niet direct helemaal goed of kwamen voor ons als een verrassing:

  • Een klein aantal mensen had problemen met een niet goed werkend formulier. We zijn helaas nog niet achter de oorzaak en houden de vinger aan de pols.
  • Indien gekozen wordt voor de betaalwijze automatisch incasso blijkt er vervolgens per email een machtiging automatisch incasso toegestuurd te worden. Deze machtiging dient te worden ingeleverd bij de kerk. Dan komt er toch weer papier aan te pas en daar wilden we juist vanaf! Deze machtiging is echter wettelijk vereist. De oplossing is om een scan of foto van uw getekende machtiging te mailen naar kerkbalans@pgcs.nl. Graag zelfs!
  • Een andere verrassing was dat de email met de machtiging automatische incasso bleek te komen van het voor velen onbekende email adres welkom@pgcs.nl. Dit riep uiteraard de nodige vragen op. We hebben het email adres gelukkig vrij vlot kunnen corrigeren naar kerkbalans@pgcs.nl.
  • Als laatste wil ik noemen dat dit jaar de bijdrage ook met iDEAL voldaan kan worden. Indien u hiervoor kiest ontvangt u in elke aangekruiste betaalmaand een email met een iDEAL betalingsverzoek. Zo is ook gespreid betalen met iDEAL mogelijk. Een aantal leden verwachtte echter dat er direct betaald kon worden. Maar zo werkt het (nog) niet. Wij vinden dit wel een heel goed idee. Er zal daarom bekeken worden of we het volgend jaar mogelijk kunnen maken om – bij digitaal toezeggen – direct de bijdrage met iDEAL te voldoen. Want als u direct betaalt is het ook gelijk geregeld.

Het streven is om in de toekomst het grootste deel van de leden de toezegging digitaal te laten doen. Het zal wel altijd een vrijwillige keuze blijven: Leden die prijs stellen op een papieren toezeggingsformulier kunnen ook volgend jaar weer de vertrouwde brief Actie Kerkbalans krijgen.

Op moment van schrijven van dit artikel hebben we 220 van de 276 digitale toezeggingen van dit jaar binnen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van uw digitale toezegging óf dit artikel dan kunt u mailen naar lrpbeheer@pgcs.nl.

Rudy Veeneman