Dit jaar geen Regiokerkendag

Besloten is om de kerkendag in Deventer, die voor 11 oktober a.s. stond gepland, vanwege de crisis naar volgend
jaar over te hevelen. Zoals het er nu naar uitziet wordt hij dan op 10 oktober 2021 weer in de Lebuïnuskerk gehouden.
Harm Klein