DRINGENDE OPROEP – Opvolging Jaap Weeda

Jaap Weeda gaat over twee weken met pensioen. De sollicitatieprocedure voor zijn opvolging is enkele maanden terug ingezet. We hadden een sterke kandidaat, maar helaas heeft hij zich op de valreep teruggetrokken. Met de overige kandidaten is het niets geworden. De realiteit is daarmee dat we vanaf 17 oktober dus een probleem hebben. 

Uiteraard blijven we zoeken naar een geschikte kandidaat. In de tussentijd hebben we elkaar nodig.

Beheerdersrol
Totdat we een nieuwe koster/beheerder hebben gevonden, hebben we mensen nodig die de beheerdersrol de komende tijd willen vervullen. Het gaat daarbij om coördinatie, contact met huurders, het opnemen van de telefoon en agendabeheer.

Gastheer/-vrouw
We hebben ook een ruime pool nodig van mensen die aanwezig zijn in de kerk. We hebben eerder gewerkt met een pool van vrijwilligers in en na de periode dat Jaap ziek was. Het gaat voornamelijk om de huurders welkom te heten, koffie en thee te schenken en/of bardienst te draaien en zalen klaar te maken voor gebruik. Het gaat hier om zowel ochtend als middag en avond.

Hoe aanmelden?
Daarom doen we een dringend beroep op jullie als betrokken gemeenteleden. Vele handen maken licht werk, al is het maar één of twee avonden in de maand. Wil je meehelpen? Mail dan naar koster@pgcs.nl. Geef daarbij aan welk van de rollen je wil gaan uitvoeren en eventueel met welke frequentie. Een van de ondergetekenden zal deze mail op dit onderwerp beheren.

Daarnaast is er op dinsdag 4 oktober om 20.00u in de kerk een informatiebijeenkomst. We hopen van harte dat we u daar tegen komen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan!
De functie van Jaap in al zijn facetten is essentieel voor het draaiende houden van de kerk. We hebben u dus nodig!

Met vriendelijke groet, Gerrieke Blikman, Harm Klein, Jan Dannenberg, Geert van Niejenhuis, Bart Lubberdink en Rogier Verstrijden