Een afscheidskamer bij de Ichtuskerk

 Enige tijd geleden zijn we benaderd door Uitvaartzorg Deventer over de mogelijkheid om een afscheidskamer in te richten in de Ichtuskerk. Een afscheidskamer waar nabestaanden de mogelijkheid krijgen tot persoonlijk afscheid nemen van hun overleden dierbare. Zij krijgen de beschikking over een eigen sleutel die al of niet 24 uur per dag toegang tot deze ruimte biedt. Het onderwerp is uitvoerig besproken in de kerkenraad, waarbij is geconcludeerd dat een afscheidskamer in de Ichtuskerk niet wenselijk is.

Wel is de mogelijkheid geopperd om op het terrein naast de kerk een afscheidskamer te realiseren. Over dit idee zijn we met Uitvaartzorg Deventer in gesprek: vergunningen, financiering, verkoop of huur etc. Een afscheidskamer biedt ons als gemeente de kans om een bestaande behoefte te vervullen.

Daarnaast krijgt de Ichtuskerk een bredere sociale/maatschappelijke functie en wordt een belangrijker aandachtspunt in Colmschate en omgeving. We houden u op de hoogte.