Een ongewoon gesprek met God

Extra Bouwsteen

Ik werd aangesproken door een gemeentelid met de vraag of er een leesgroep gestart kon worden over een boek dat hem boeide. En dit wilde begeleiden. Dit boek (Een Ongewoon Gesprek met GOD) heb ik gelezen en begin van de zomer heb ik tijd, omdat de andere bouwstenen die ik geef dan afgelopen zijn. Bij deze daarom de aankondiging van een extra bouwsteen in juni/juli.

In de jaren negentig verschenen de Nederlandse vertalingen van dit boek van Neale Donald Walsch (1943), een Amerikaanse auteur van spirituele literatuur. Deel 2 en 3 volgeden later. In dit boek heeft de schrijver een lang gesprek met ‘God’ die uitleg geeft over zaken als de zin van het bestaan en de oorsprong van het leven. Ik beschouw zelf zijn werk als zelfbedacht, wat de inhoud van de boeken niet minder interessant maakt. Wie mee wil doen, geef het aan mij aan. Er is in ieder geval al één deelnemer! Data: 9/6, 23/6 en 7/7.

Ds. Walter Meijles, w.meijles@chello.nl, 0637010413