Een teken van leven; op weg naar Pasen

Op 26 februari begint de veertigdagentijd. De komende weken zullen we teksten uit Exodus lezen. Pasen, Pesach, is immers nauw verbonden met het verhaal van de bevrijding van Israël uit Egypte. Een bevrijding die niet zonder slag of stoot ging. We volgen Mozes vanaf het moment van zijn roeping totdat hij het volk voorgaat, weg uit Egypte. Door alle moeilijkheden heen bleef hij uitzien naar en geloven in een teken van leven; een teken van de levende God op Wie ook Jezus vertrouwde.

Ook in de vespers krijgen de lezingen uit Exodus een plaats.

ds. Henk Schuurman ds. Trijnie Plattje