Eerste Kindernevendienst XL afgelopen zondag

Gisteren, zondag 11 juni, vond de eerste Kindernevendienst XL plaats. Een eigen ‘dienst’ voor de kinderen van de kindernevendienst. Het thema was “ De namen van God”. We hebben met elkaar gezongen en geluisterd naar een verhaal. Ook hebben aan de hand van 3 verschillende activiteiten aan dit thema gewerkt: een quiz, tekenen van verschillende namen van God en de Hebreeuwse namen van God uitbeelden met ons lichaam. Aan het eind van de kerkdienst zijn wij nog bij de rest van de gemeente gekomen voor de zegen. Het was een geslaagde ochtend. I.v.m de zomervakantie slaan wij de komende twee maanden over, maar de eerst volgende Kindernevendienst XL zal plaatsvinden op 9 september 2018. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom!