Emeritaat Trijnie Plattje en Pensioen Jaap Weeda

Het is al weer enkele maanden geleden dat ik kort over deze twee onderwerpen sprak in Kerkklanken. Tijd om u bij te praten, want de kerkenraad heeft hier uitgebreid over gesproken. Laat ik beginnen met te melden dat onze financiële positie niet florissant genoeg is om een koster en een predikant aan te stellen met dezelfde taakomvang als Jaap en Trijnie. Maar ja, wat kan dan wel? Op dit moment gaan we ervan uit dat we eind 2022, als Jaap met pensioen gaat, een nieuwe koster gaan zoeken met een beperkt aantal uren, vermoedelijk voor twee dagen per week. Deze nieuwe koster zal vooral de verhuur van de kerk regelen en de (koster)vrijwilligers aansturen. Vooral een coördinerende rol dus.

En dan de opvolging van Trijnie. Trijnie heeft haar afscheidsdienst op 14 februari volgend jaar. Dat wordt dus voor één keer ValenTrijnsdag! Al bij de aanstelling van Henk Schuurman was afgesproken dat het emeritaat van Trijnie een nieuw ijkpunt zou worden om te kijken hoe we verder gaan met onze kerkelijke gemeente. Grofweg twee mogelijkheden liggen voor de hand. Eén is een kleine uitbreiding van de taakomvang van Henk Schuurman naar 100%. Een andere variant is een kerkelijk werker aanstellen voor ongeveer 30%. Maar dan rijst de vraag wat voor kerkelijk werker zoek je dan? We kiezen ervoor om niet over één nacht ijs te gaan. Voorlopig zal er na het emeritaat van Trijnie geen nieuwe kerkelijk werker worden aangesteld en Henk behoudt zijn 80% betrekking.

Vanaf 2021 krijgt u dus veel vaker op zondag te maken met een gastpredikant. Ook zal meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Trijnie zal het eerste jaar na haar stoppen in ieder geval geen (vrijwilligers)werkzaamheden binnen onze gemeente verrichten.