En zondag lezen we…

Door Henk Schuurman

Je zit zondagmorgen in de kerk en wacht af wat de lezing van die zondag zal zijn. Dat is goed, maar het kan ook anders: vooraf met elkaar het bijbelgedeelte lezen en daarover van gedachten wisselen. Wat staat er, hoe klinkt die tekst, wat valt mij op, wat horen anderen er in en… wat gaat de dominee met die tekst doen? Na zo’n voorbereiding luister je met andere oren naar de preek. Voor de voorganger is het prettig een klankbord te hebben. Deze bouwsteen geeft daaraan handen en voeten. Er is maandelijks op woensdagavond een voorbereidingsbijeenkomst op de lezing van de zondag. Je kunt de hele serie meedoen, of een of enkele keren komen.

  • Data: 30 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari, 4 maart, 25 maart en 22 april.
  • Tijd en plaats: 20.00 uur, beurtelings bij de deelnemers thuis.
  • Informatie en opgave: ds. Henk Schuurman