“En zondag lezen we” start weer op 28 oktober

Voor het derde seizoen komt een groepje gemeenteleden bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het bijbelgedeelte van komende zondag. Wegens de corona­maatregelen doen we dat dit jaar niet beurtelings bij de deelnemers thuis, maar in de kerk. Er heeft zich een min of meer vast groepje gevormd, maar telkens schuiven er anderen aan; soms voor één keer, soms voor meerdere keren. Wat staat er, hoe klinkt die tekst, wat valt mij op, wat horen anderen er in en … wat gaat de dominee met die tekst doen? Na zo’n voorbereiding luister je met andere oren naar de preek. Voor mij als voorganger is het prettig een klankbord te hebben. De eerstkomende keer is op woensdag 28 oktober. De keren daarna zijn 25 november, 13 januari, 17 februari en10 maart.

Tijd en plaats: 20.00 uur, in de kerk

Informatie en opgave: ds. Henk Schuurman