En zondag lezen we…..

Je zit zondagmorgen in de kerk en wacht af wat de  lezing van die zondag zal zijn. Dat is goed maar het kan  ook anders: vooraf met elkaar het bijbelgedeelte lezen  en daarover van gedachten wisselen. Wat staat er, hoe  klinkt die tekst, wat valt mij op, wat horen anderen er in  en … wat gaat de dominee met die tekst doen? Na zo’n  voorbereiding luister je met andere oren naar de preek.  Voor de voorganger is het prettig een klankbord te  hebben. Deze bouwsteen geeft daaraan handen en  voeten. Er is maandelijks op woensdagavond een  voorbereidingsbijeenkomst op de lezing van de zondag.  Je kunt de hele serie meedoen, of een of enkele keren  komen.

Data: 30 okt, 27 nov, 18 dec, 29 jan, 4 mrt, 25 mrt en 22  april. Tijd en plaats: 20.00 uur, beurtelings bij de deelnemers  thuis.

Informatie en opgave: ds. Henk Schuurman