Energiecompensatie geeft warmte

Kerkrentmeesters èn Diaconie vragen uw hulp!
    Hebt u uw 2x € 190,- energiecompensatie zelf niet echt (helemaal) nodig? Lees dan gauw verder!

Probleem 1
Het energiecontract van onze kerk loopt op 31 december af. Per januari moeten we veel meer betalen voor onze energiekosten, zo’n € 15.000 meer. En dan zetten we de thermostaat nog een graadje lager.
In ons kerkgebouw zijn er naast onze externe huurders gedurende de gehele week veel eigen kerkelijke activiteiten. En uiteraard zijn we op zondag open tijdens de kerkdienst, met aansluitend koffie of thee.
De kerk staat er financieel niet zo goed voor. Alle hulp is dus welkom!

Probleem 2
Samen met het Meester Geertshuis organiseert het Kruispunt Diaconaal Deventer (KDD) de actie “Deventer Geeft warmte-2”. Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder.
Mensen met een laag inkomen, een variabel energiecontract én een slecht geïsoleerde (huur-)woning komen hierdoor in de problemen. Na een gesprek met spreekuurhouders in het Meester Geertshuis kunnen mensen in aanmerking komen voor extra compensatie.
Zie ook: www.meestergeertshuis.nl/deventer-geeft-warmte-2/

De oplossing voor probleem 1 en 2
De overheid keert via de energiemaatschappijen aan iedereen in de maanden november én december € 190,- uit. Ook aan degenen die dit niet echt nodig hebben. Hebt u deze tegemoetkoming eigenlijk niet nodig? En wilt u met (een deel van) dat extra bedrag iets betekenen voor een ander die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen én/óf bijdragen aan de extra energiekosten van onze Ichtuskerk?

Doneren voor de Ichtuskerk
Doneer a.u.b. uw gift via:
NL52 RABO 0377 7562 10 t.n.v. Prot. Gem. Colmschate/Schalkhaar o.v.v. Energie kerk of gebruik de QR code.

Doneren voor een ander in de gemeente Deventer
Doneer a.u.b. uw gift vóór 15 januari 2023 via:
NL63 RABO 0348 7289 56 t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. Deventer geeft Warmte-2. Of gebruik de QR-code.

Hartelijk dank!
Kerkrentmeesters en Diaconie PGCS