Energieverbruik

Geuko van der Veen heeft een uitvoerige notitie opgesteld over het energieverbruik (en mogelijke besparing) van onze kerk. Redenen hiervoor zijn de bediening van de verwarming, de wens om energie en energiekosten te sparen en het streven naar duurzaamheid, een “voorwaarde” om een “Groene Kerk” te zijn. Per jaar geven we ongeveer € 13.000 uit aan gas en elektriciteit! Om mogelijke en juiste maatregelen te nemen om het energieverbruik te verlagen en daarmee ook de kosten, is door ‘Energieinactie’een energiescan
gemaakt van onze kerk.Aan de hand van de scan wordt een energie­adviesrapport opgesteld met hopelijk bruikbare en betaalbare maatregelen. Wordt vervolgd!