Enquête pastoraat

Op allerlei manieren zien we als gemeente van Christus naar elkaar en naar anderen om. Eén daarvan is het pastoraat door predikanten, kerkelijk werker, pastorale ouderlingen, het pastorale team, coördinatoren en contactpersonen. De Pastorale Raad heeft zich bezonnen op de manier waarop we het pastoraat binnen de PGCS vormgeven, nu en in de toekomst.

Aanleiding hiertoe was dat er enerzijds binnen de huidige manier van werken een groot aantal vacatures is en dat we anderzijds weinig of geen inzicht hebben in de pastorale behoefte van onze gemeenteleden. We constateren dat de één meer behoefte heeft aan (pastoraal) contact dan de ander. Maar hoe dat voor ieder persoonlijk is, is moeilijk te zeggen. Om hierin meer inzicht te krijgen ontvangt u bij deze Kerkklanken een enquêteformulier. Wij verzoeken u het formulier in te vullen. Uiteraard is dit een momentopname en kunt u bij gewijzigde omstandigheden altijd een beroep op ons doen.

Met uw antwoord gaan we uiteraard vertrouwelijk om. De antwoorden gebruiken we om onze acties daarop af te stemmen zodat wij u de juiste aandacht kunnen geven. Uw contactpersoon komt de ingevulde brief, waarvoor wij u bij voorbaat hartelijk dank zeggen, weer bij u ophalen.

Met vriendelijke groet,

De Pastorale Raad