Etty Hillesum Centrum / Raad van kerken

Onlangs bezochten Mint Arends en Jan van Barneveld, namens de Raad van Kerken het Etty Hillesum Centrum in de Roggestraat in Deventer. De reden was dat raad van kerken in 1998 een monument geschonken heeft ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers. Het is een prachtig monument, gemaakt door Jilles Waagmeester, erachter staan de namen geschreven van alle Joodse Deventer burgers die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Het licht eronder, dat steeds schijnt, moest gerestaureerd worden en de Raad van Kerken Deventer e.o. heeft dit financieel mogelijk gemaakt.

Het was een mooie gelegenheid om weer eens opnieuw kennis te maken met het Etty Hillesum Centrum. Gerja Meima, coördinator en directeur van het Centrum vertelde ons wat er zoal in het Centrum gebeurt. Het doel van het Etty Hillesum Centrum is een bijdrage te leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar, samenleven. Hiervoor worden lezingen gegeven, debatten en ontmoetingen georganiseerd en is er een permanente tentoonstelling te zien. Het Centrum liet in het begin vooral de Joods geschiedenis en die van Etty Hillesum zien, daarover gaan nog steeds 2 delen van de tentoonstelling.

De laatste jaren worden de woorden van Etty steeds meer als inspiratiebron gebruikt voor de tentoonstellingen , waarbij ook vragen aan te publiek gesteld worden zoals: over onverschilligheid ( waarover zwijg jij?), menselijkheid (welke keuzes maak jij ?), eigen verantwoordelijkheid (durf jij tegen de stroom in te gaan?), beter samen leven ( wat is jouw leefregel?) Deze thema’s worden ook besproken met de groepen jongeren, havo 4 en vwo 5 die hier op regelmatig bezoek komen ( nu in Coronatijd even niet).

Een ander belangrijk aspect van het EHC is het Meldpunt Discriminatie Deventer. Mensen die het gevoel hebben gediscrimineerd te worden kunnen hier een melding doen. Het Meldpunt houdt zich ook bezig met preventie o.a. door mensen bewust te maken van discriminatie en de gevolgen daarvan. Het EHC is ook lid van de werkgroep Diversiteit Deventer die werkt aan een inclusief Deventer. Een grote, lastige opgave maar ook leuk en interessant, om mensen met een andere achtergrond en ideeën mee te laten bepalen hoe onze toekomst eruit gaat zien.

Het EHC is elke zaterdag en zondagmiddag van 13.00 – 16.00 uur standaard geopend voor bezoekers. In deze Corona tijd graag eerst wel even aanmelden. Wil je er met een groep heen, dan kan het , na afspraak , ook op andere tijden, met of zonder rondleiding. zie hiervoor de website. De Joodse stadswandeling vindt standaard elke tweede zondag van de maand plaats, maar kan in overleg ook op een andere tijd gemaakt worden.

Mint Arends (vicevoorzitter) en Jan van Barneveld (secretaris)