Rond deze Hemelvaartsdag zijn de eindexamens aan de gang. We wensen dan ook alle eindexamenkandidaten sterkte, rust en concentratie toe!

Nog even volhouden!