Expositie

Vanaf deze zondag exposeert Bep Muishout-Nap (geb. te Woerden, 1942) schilderijen met als thema het Bijbelboek Daniel (heel heftig) en Hooglied (hoe liefelijk). Bij de schilderijen is een kleine tekst ter verduidelijking te lezen. Op de tafel in de hal ligt informatie en een schrift waarin u/je een reactie kunt schrijven.