Op 18 februari organiseert de Kerkenraad een bijzondere gemeentevergadering direct na de dienst. Wij willen graag met u nadenken over hoe wij het ouderenpastoraat vorm kunnen geven. U bent van harte uitgenodigd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het blad Kerkklanken en onze website www.pgcs.nl.