Gedachtenisavond en -zondag

Op zaterdagavond 4 november staan de deuren van de Ichtuskerk opnieuw uitnodigend open. Buiten branden fakkels. Binnen geven tientallen kaarsjes een intieme sfeer. Er klinkt aangename blokfluit- en pianomuziek. Mensen komen binnen. Nabestaanden van wie ons dit jaar ontvallen zijn. Maar zij niet alleen. Want de kerk staat die avond open voor iedereen die een kaarsje wil branden, een gebedsintentie wil schrijven, stil wil zijn, zomaar wil binnenlopen voor een kop koffie en voor ontmoeting. Kortom: voor iedereen, ook als je geen uitnodiging ontvangen hebt.

Weet je welkom tussen 19.30 en 20.30 uur!

De zondag 5 november noemen we in de dienst de namen van wie afgelopen jaar gestorven zijn. De gebedsintenties van de vorige avond krijgen een plaats in de gebeden. Er is voor iedereen gelegenheid een kaars aan te steken. De cantorij brengt ons op toonhoogte. Misschien was je de avond ervoor ook in de kerk. Dan zoel je merken dat deze viering verbonden is met die avond. Misschien kijk je thuis mee. Dan nodigen we je uit een kaars klaar te zetten om die aan te steken bij het gedachtenismoment. Hoe dan ook; weet je verbonden met elkaar op deze twee bijzondere momenten.

Het pastoraal team