Gedenkbord Colmschate 40-45

U hebt ongetwijfeld gelezen, gehoord of gezien dat er voor de oude pastorie een gedenkbord is geplaatst dat op 8 april is onthuld door de burgemeester, samen met een Canadese kolonel. Het gedenkbord en de herdenkingsbijeenkomst is een particulier initiatief van René Aarnink (oud Colmschatenaar).

Als u wilt bijdragen aan de kosten kunt u een gift overmaken naar bankrekening

NL33 FVLB 0226 1162 20, t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/ Schalkhaar, onder vermelding van ‘gedenkbord’.