Geen informatieboekje meer

 Vorig jaar zijn we begonnen met het vernieuwen van onze informatiedragers: het kerkblad en de website. Tevens hebben we Speakap geïntroduceerd. Veel informatie dat in het boekje stond, is nu op of in deze media terug te vinden en daarom is besloten om te stoppen met het uitgeven van het informatieboekje. Het boekje gaf jaarlijks informatie over de pgcs, de kerkenraad en de commissies. Met dank aan degenen die elk jaar weer de input ter beschikking stelden. Het boekje werd de laatste jaren uitgegeven in combinatie met het bouwstenenboekje. Dit laatste zal in het nieuwe seizoen gewoon weer worden verspreid.