Geloven in groen

Met de verkiezingscampagnes op TV en  in de krant stond het klimaat volop in de  schijnwerpers. Zelfs liefhebbers van de  striphelden Suske en Wiske konden in het  album Lambik Plastiek ook al de strijd  tegen plastic zwerfafval lezen. Daar voor gingen ze de strijd  aan met plasticfabrikant Polly Ettileen en probeerden ze  haar snode plannen te stoppen. Kortom: klimaat is een hot  thema.

Warme truiendag

Op 15 feb jl., hebben 217.114 mensen meegedaan. Met  een gemiddelde temperatuur van 13 graden Celsius was  een trui weliswaar niet nodig maar de gedachte om energie  te besparen bleef voor hen overeind. Met een alledaagse actie hebben zij heel wat CO2 uitstoot  bespaard.

Wereldmaaltijd

Stichting WereldDelen heeft berekend wat iedere wereldbewoner elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie gelijk verdeeld zou zijn. Zo schoven ongeveer  dertig groene kerkgangers aan bij de wereldmaaltijd  Ichtuskerk. Wederom werd weer aangetoond dat er meer  dan genoeg voedsel was voor iedereen. De bewust vegetarische maaltijd viel mooi in de nationale week zonder  vlees. Op 12 maart jl. werd zo de watervoetafdruk verkleind.