Gemeenteavond

Ik maak u nogmaals attent op de gemeenteavond van donderdag 21 november om 20.00 uur in de Ichtuskerk.
Daar zullen de penningmeesters van de kerk en de Diaconie hun begroting 2020 presenteren. In de tweede week van november zal de begroting te vinden zijn op
Speakap.

Doet u niets met Speakap en wilt u toch van tevoren de begroting inzien, neem dan contact op met de betreffende penningmeesters. De gegevens van Marc Mengerink staan achter op Kerkklanken. Frits van Doorn is penningmeester van de Diaconie. Hij is bereikbaar op nummer 0544­372700.\

Na de begrotingen kunt u kennismaken met de classispredikant Klaas van der Kamp. Hij zal ons meenemen in het onderwerp ‘Veilige kerk’. In de vorige
Kerkklanken heb ik daar al wat over geschreven. Op dit moment weet ik nog niet hoe hij dat gaan aanpakken.
Een reden temeer om aanwezig te zijn de 21ste! In de rubriek ‘Uit de brievenbus’ kunt u het artikel lezen van Leo Koffeman over de classispredikant