Gemeenteavond 21 november

Mijn collega scriba Hans Meuzelaar heeft onderstaand verslag gemaakt van de gemeenteavond: De avond, waar dertig gemeenteleden op waren afgekomen, kende twee onderwerpen.

Het eerste was de bespreking van de begrotingen van CKRM en Diaconie en het tweede was een verhandeling over de Veilige Kerk door de classispredikant Klaas van der Kamp. De penningmeester van de CKRM kon een bescheiden plusje van ruim duizend euro presenteren. Vooral te danken aan hogere huurinkomsten vanwege de komst van het afscheidshuis. De vrijwillige bijdrage laat weer een kleine teruggang zien net als de afgelopen jaren, maar door de kerk intensiever te gebruiken kunnen deze tegenvallende inkomsten worden opgevangen. De penningmeester van de diaconie was ook al blij met het afscheidshuis, want door de lening aan de CKRM zijn er fors meer rente­inkomsten. Verder is de begroting in lijn met die van vorige jaren dus ook met een negatief resultaat van ruim 8500 euro. Wel valt nog op dat de collecte inkomsten teruglopen. Dat heeft geen gevolgen voor de begroting, omdat het doorzendcollectes zijn, maar het is wel tekenend.

Na de cijfertjes was het de beurt aan ds. Klaas van der Kamp om de aanwezigen mee te nemen in een aantal praktische situaties aangaande de Veilige Kerk. Belangrijk in het geheel van de Veiligheid is de herkenning, de daarop volgende interventie, maar bovenal de preventie. Binnen de ring Deventer e.o. is afgesproken om gezamenlijk beleid te ontwikkelen, waarin o.a. het aanstellen van vertrouwenspersonen wordt geregeld. Vanuit de PGCS zal Jan Vroonland zitting nemen in de werkgroep die dit beleid gaat ontwikkelen. Top 2000