Gemeenteavond 28 maart

De beroepingscommissie heeft de afgelopen periode 4 kandidaten voor de predikantsvacature in onze gemeente gehoord. Op donderdagavond 9 maart heeft de beroepingscommissie unaniem gekozen om één van de kandidaten voor te dragen aan de Kerkenraad. Dit zal gebeuren in een extra kerkenraadsvergadering die plaats zal vinden op maandagavond 20 maart. De Kerkenraad zal dan een voorgenomen besluit nemen over het advies van de beroepingscommissie. Er vanuit gaande dat de Kerkenraad tot een positief voorgenomen besluit komt, zal op dinsdagavond 28 maart een extra gemeentevergadering worden belegd. In deze vergadering wordt de gemeente ingelicht en gehoord over de te beroepen kandidaat en over de beroepingsprocedure.

Direct aansluitend aan de gemeentevergadering zal de Kerkenraad een definitief besluit nemen. Als ook dat besluit positief is zal een periode van 5 dagen ingaan waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Als deze periode is verstreken of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, kan de kerkenraad begin april het beroep uitbrengen.

U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 28 maart van 20.00 tot 21.00 uur.

Namens de kerkenraad, Mieke van der Kuip, scriba