Gemeenteavond op maandag 22 juni

Op maandag 22 juni zal er een gemeenteavond worden gehouden. Onderwerp van gesprek zullen de opties zijn die de Kerkenraad voor ogen staan na het afscheid van ds. Martine Nijveld. Voorlopig zijn tot januari regelingen getroffen om de openstaande werkzaamheden zo goed mogelijk op te vangen, maar definitieve besluiten betreffende zullen pas genomen kunnen worden na de gemeente gehoord te hebben.
Verder zal worden gesproken over de ideeën die tijdens de vorige gemeenteavond vanuit de gemeente naar voren kwamen t.a.v. de vraag: ‘Wat voor kerk willen we zijn in 2020?’ en de resultaten van Actie Kerkbalans 2015.
De vergadering begint om 20.00 uur in zaal 2 van de Ichtuskerk. U bent van harte welkom.