Gemeenteavond

Op donderdag 23 november wordt er een gemeentevergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in de Ichtuskerk en begint om 20.00 uur. Op deze avond worden de begrotingen 2018 van de Diaconie en van het College van Kerkrentmeesters gepresenteerd. Op de zondagen 12 en 19 november zullen deze begrotingen ter inzage in de Ichtuskerk liggen.
Verder worden er actualiteiten gemeld en wordt er door het CUC verslag gedaan waarbij we terugkijken op de zomerreis van dit jaar.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering.
Uw betrokkenheid bij de gemeente, ook in deze, is van groot belang.