Gemeentebijeenkomst.18 februari

 In de gemeentebijeenkomst van 18 februari stonden op het programma de onderwerpen verlenging contract kerkelijk werker en informatie over de herinrichting van het liturgisch aandachtspunt. Er waren ongeveer 75 gemeenteleden aanwezig.

Kerkelijk werker

De voorzitter van de Kerkenraad, Jan Hulzebosch opende de vergadering. Hij gaf een korte samenvatting van hetgeen in Kerkklanken heeft gestaan over het ouderpastoraat. Samen met de aanwezige gemeenteleden werd er gekeken naar een oplossing om het ouderenpastoraat vorm te geven. De onderstaande zaken kwamen in de bijeenkomst aan de orde: ­ Buddy systeem: vrijwilligers koppelen aan ouderen. ­ Meerdere ouderen zitten met levensvragen, welke niet door vrijwilligers beantwoord kunnen worden.Toch iemand uit het pastorale team of predikant nodig? ­ Kunnen de betalende gemeenteleden niet het bedrag bijeen krijgen om toch een pastoraal werker te betalen. Als 700 betalende leden een bedrag van € 50,­­ per jaar gedurende 4 jaar garanderen (Extra bovenop de vrijwillige bijdrage) dan is dit mogelijk. ­ Kunnen wij als gemeente niet het bedrag om de kerkelijk werker te behouden bij elkaar krijgen? ­ Meer contactpersonen in de wijken waar veel ouderen wonen. ­ Kunnen de wijkteams meer pastorale zorg verlenen? ­ Contactpersonen het eerste aanspreekpunt. Indien er pastorale zorg nodig is dan het pastorale team of predikant inschakelen. ­ Binnen het pastoraat 1 persoon aanstellen die ouderen als aandachtspunt heeft. ­ Weten wij waar de ouderen behoefte aan hebben? De één misschien aan een gewoon gesprek en een ander aan echt een pastoraal gesprek. Hier wordt door Henk Schuurman op geantwoord dat er binnenkort een inventarisatie komt voor alle leden om te inventariseren welke behoefte er bestaat onder de diverse leden.

Liturgisch aandachtspunt

Henk Schuurman gaf een toelichting op het onderwerp liturgisch aandachtspunt. De informatie hierover leest u verder in de kerkklanken onder het aandachtspunt “Van de Kerkrentmeesters”. De aanwezige gemeenteleden hebben de volgende kritische aantekeningen geplaatst: ­Tafel van Colmschate wordt deze hergebruikt? Deze tafel heeft zoveel symboliek. Wat gebeurt er met de antipendia / geloofsdoeken die door zoveel gemeenteleden met passie zijn gemaakt? Antwoord: Deze kunnen gebruikt blijven alleen op een andere manier ­ Kleur van het meubilair van Schalkhaar past niet bij het meubilair van Colmschate. Het meubilair kan in een ander kleur gespoten worden. ­ Uitkijken met een verhoging. Dit kan makkelijk lijden tot een verstapping.
­ Wat gaan wij doen met het huidige doopvont. Antwoord: Schaal wordt hergebruikt. ­ Er wordt aandacht gevraagd voor de licht inval in de kerk. Met een witte achtergrond. Het heeft veel consequenties voor de opname van de kerkdienst. Misschien ook goed om de ramen achter de liturgisch aandachtspunt verder af te schermen waardoor er meer rust uitstraalt. ­ Een kruis aanwezig in het liturgisch aandachtspunt wordt als positief ervaren. ­ Hoe denkt de jeugd hierover? In de komende tijd zullen wij rekening houden met de gemaakte opmerkingen. Wanneer er meer duidelijkheid is willen wij de gemeenteleden meenemen in het vervolg van de nieuwe aankleding van het liturgisch centrum. Bovenstaand is weergave van de bijeenkomst met de meest gemaakte op-­ en aanmerkingen