Gemeentevergadering 11 mei

Op donderdag 11 mei wordt er een gemeentevergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in de Ichtuskerk en begint om 20.00 uur. Voor de pauze zullen de jaarrekeningen 2016 van het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen worden gepresenteerd. 
Op de zondagen 30 april en 7 mei treft u de jaarrekeningen ter inzage aan in de kerk. Na de pauze zal er samen van gedachten gewisseld worden over het onderwerp: “Welke actie kunnen wij ondernemen om het teruglopend aantal kerkgangers tegen te gaan”. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond.