Gemeentevergadering 11 mei

 

Op donderdag 11 mei wordt een gemeentevergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in de Ichtuskerk en begint om 20.00 uur. Voor de pauze zullen de jaarrekeningen 2015 van het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen worden gepresenteerd.

Vanaf zondag 30 april zullen de jaarrekeningen ter inzage liggen. Na de pauze zal er samen van gedachten gewisseld worden over een bepaald onderwerp. In de zondagsbrieven van 30 april en 7 mei wordt u hier nader over geïnformeerd.

 

Mieke van der Kuip, scriba kerkenraad

scriba@pgcs.nl; (65 32 39)