Gemeentevergadering 24 mei

 Op donderdag 24 mei wordt een gemeentevergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in de Ichtuskerk en begint om 20.00 uur.

Voor de pauze zullen de jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen worden gepresenteerd.

Vanaf zondag 13 mei zullen de jaarrekeningen ter inzage liggen.

Na de pauze wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en andere zaken. In de zondagsbrieven van 13 en 20 mei wordt u hier nader over geïnformeerd.

Mieke van der Kuip, scriba kerkenraad scriba@pgcs.nl (65 32 39)