Gemeentevergadering 24 november

Tijdens deze vergadering worden de begrotingen voor 2017 van het college van Diakenen en het college van Kerkrentmeesters gepresenteerd. De begrotingen liggen 13 en 20 november ter inzage in de kerk. Het eerste deel van deze vergadering zal door ds. Kees Bochanen een aantal leden van het Pastorale team verzorgd worden. Ook wordt u bijgepraat over relevante zaken binnen onze gemeente. Allen van harte welkom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, aanvang 20.00 uur.
Mieke van der Kuip, scriba