Gemeentevergadering 24 november

 Op donderdag 24 november wordt een gemeentevergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in de Ichtuskerk en begint om 20.00 uur. Voor de pauze zullen de begrotingen 2017 van het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen worden gepresenteerd. De zondagen 13 en 20 november zullen de begrotingen ter inzage liggen in de Ichtuskerk. Na de pauze worden er actuele zaken besproken. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Uw betrokkenheid bij de gemeente, ook in dezen, is van groot belang.