Gemeentevergadering 30 september na de zondagsdienst

 Op zondag 30 september zal er na de dienst een gemeentevergadering zijn. Onderwerpen voor deze vergadering zij onder andere begroting CKRM 2019 en Beleidsplan 2018­2022. In de zondagsbrieven en speakap wordt u verder op de hoogte gehouden over deze vergadering.