Gemeentevergadering 30 september

De kerkenraad organiseert op zondag 30 september een gemeentebijeenkomst, aansluitend aan de dienst. We willen met u als gemeenteleden in gesprek over het nieuwe beleidsplan 2018-2022. In het beleidsplan wordt een schets gegeven van hoe we belangrijke zaken van ons kerk-zijn de komende jaren gestalte willen geven. De bijeenkomst krijgt het karakter van een aantal kleinere gespreksrondes waarin u kunt kiezen voor de onderwerpen die u na aan het hart liggen. Het beleidsplan is niet alleen zaak van de kerkenraad, maar gaat ons allemaal aan. Uw mening en inbreng worden meegenomen in de definitieve vaststelling van het beleidsplan. We hopen daarom op uw aanwezigheid!

De bijeenkomst duurt maximaal 1 uur.

Het beleidsplan is vanaf dit weekend verspreid via Speakap en de website. Tijdens de gemeentebijeenkomst wordt kort verslag gedaan van het proces van de eventuele bouw van een rouwkamer op het terrein van de kerk. Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in de financiële onderbouwing van dit project zijn welkom op woensdagavond 3 oktober om 20:00 uur in de kerk.