Gemeentevergadering 9 april

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de gemeentevergadering die wordt gehouden op donderdag 9 april in de Ichtuskerk. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staan de jaarrekeningen 2014 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, het beroep op ds. Martine Nijveld vanuit Den Haag en het ‘kerk zijn in Colmschate anno 2020’. De jaarrekeningen 2014 liggen op 29 maart en 5 april ter beschikking in de Ichtuskerk en Park Braband.

Namens de Kerkenraad,
Lieme Glazema, scriba