Gemeentevergadering 9 april

Van de Kerkenraad

Op donderdag 9 april wordt een gemeentevergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in de

Ichtuskerk en begint om 20.00 uur.Voor de pauze zullen de jaarrekeningen 2014 van het College van

Kerkrentmeesters en het college van Diakenen worden gepresenteerd.

Na de pauze zullen een aantal voor onze gemeente relevante zaken op de agenda staan.

In de zondagsbrieven van 29 maart en 5 april wordt u hierover nader geïnformeerd.

Vanaf zondag 29 maart zullen de jaarrekeningen, zowel in Colmschate als Schalkhaar ter beschikking liggen.

Lieme Glazema, scriba