Gemeentevergadering donderdag 19 november

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de gemeentevergadering op donderdag 19 november a.s. De vergadering begint om 19.30u en wordt gehouden in de Ichtuskerk. Tijdens de vergadering zullen het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen hun begrotingen presenteren voor het jaar 2016. De begrotingen zullen vanaf zondag 8 november beschikbaar zijn, zowel in Colmschate als in Schalkhaar.
Na de pauze zullen twee voorgenomen besluiten van de Kerkenraad worden gepresenteerd:

  • De invulling van de vacature ontstaan na het vertrek van ds. Martine Nijveld;
  • Voorgenomen besluit t.a.v. de gebouwen. Ook over de voorgenomen besluiten kunt u vanaf 8 november beschikken, zowel in Colmschate als in Schalkhaar.