Gemeentevergadering zondag 7 december

Op zondag 7 december zal na de dienst een gemeentevergadering worden gehouden in de Ichtuskerk. De begrotingen 2015 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zullen dan worden gepresenteerd. De vergadering begint om 11.30 uur. Vanaf zondag 23 november zullen zowel in de Ichtuskerk als in Park Braband de begrotingen beschikbaar liggen.
Lieme Glazema, scriba