Vanuit de diaconie ‘jeugd & armoede’ organiseren we dit jaar ook weer samen met jongerencentrum The Mall een zomerkamp voor alle kinderen uit groep 7, 8 en klas 1. In het bijzonder zijn kinderen welkom die niet op vakantie kunnen, om wat voor reden dan ook.
Een dergelijk zomerkamp kost geld, en gezien de doelgroep willen we voor dit kamp geen deelnamekosten in rekening brengen. Daarom zoeken we mensen die in de week van 9 tot 13 maart een uurtje willen collecteren voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton, de andere helft naar het zomerkamp.
Geef je op via rien.prinsen@gmail.com en help mee.