Gezocht: Gastheer of gastvrouw

De kerkenraad is op zoek naar vrijwilligers die willen fungeren als gastheer/-vrouw. Hij/zij begroet bij de ingang van de kerk de gemeenteleden en wijst nieuw ingekomenen de weg in het gebouw. Hij/zij is ’s zondags om 9.35 uur aanwezig. De vrijwilligers treden om de beurt op als gastheer/-vrouw volgens een opgesteld rooster. Meldt u aan door uw naam te plaatsen op de lijst in de entree.
Op zondag 22 maart 2015 na de kerkdienst aanvang ca. 11.20 uur geven wij een korte toelichting op de taken. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mij of één van de (regio-)ouderlingen.
Alie Roebert voorzitter pastorale raad. (tel. 655107 of a.roebert@gmail.com )