Gezocht secretaris voor de Diaconie

Hoewel er onlangs twee nieuwe diakenen zijn bevestigd, waar we erg blij mee zijn, is er toch nog een vacature binnen de diaconie. We zijn op zoek naar iemand die bereid is om de secretariële  aspecten van het werk van de diaconie op zich te nemen. Van die persoon verwachten we ook dat hij of zij mee gaat draaien binnen het team van diakenen. Hoeveel tijd het kost? Het gaat vooral om het opstellen van de agenda’s en het maken van verslagen. We vergaderen eens in de zes weken. Verdere informatie bij Aagje Papineau Salm: diaconie@pgcs.nl