Gezocht:Enthousiast teamlid ter versterking van de commissie Vorming& Toerusting

Lijkt het jou leuk om samen met ons team inspirerende bijeenkomsten te organiseren? Waarbij je alle vrijheid hebt, niets vaststaat en elke vorm mogelijk is? Waar al je ideeën ingebracht kunnen worden? Ben je creatief en vind je het bijvoorbeeld leuk om posters en flyers te maken? Of heb je juist weer hele andere mooie talenten die je graag eens in wil zetten bij één van de commissies binnen de kerk? Ter versterking van haar team is de commissie Vorming & Toerusting is op zoek naar een nieuw lid. Jong of oud, man of vrouw, je bent van harte welkom!

Onze commissie organiseert activiteiten voor de gemeenteleden met als doelen verdieping van het persoonlijk geloof, inzicht in een gedachtewisseling over maatschappelijk religieuze ontwikkelingen en ontmoetingen. Daartoe inventariseren wij plannen en ideeën die door verschillende raden, commissies, ( werk­) groepen en gemeenteleden van de Ichtus kerk worden ingebracht. Deze plannen worden verder uitgevoerd en opgenomen als zogenaamde ‘Bouwsteen’. In het boekje Bouwstenen van ieder kerkelijk jaar zie je zoals welke activiteiten onze commissie organiseert. Lijkt het je leuk om dit samen met ons te organiseren?

Neem dan contact op met Erik Wiggers. Uiteraard ben je ook van harte welkom om een keer op proef mee te draaien.
Erik Wiggers (06 43 83 89 43, erikwiggers@gmail.com)