Grote letter Bijbel

Wie van onze gemeenteleden kunnen wij blij maken met grootletter Bijbelboeken. De volgende boeken zijn in ons bezit en willen we graag weggeven aan gemeenteleden die moeite hebben met de kleine letters.

Grote letter Bijbel: het nieuwe testament.

Statenbijbel in grote letter:

Job; Psalmen; Spreuken; Prediker; Hooglied.

Grote letter Bijbel (deel 1):

Genesis; Exodus; Leviticus; Numeri; Deuteronomium;

Grote letter Bijbel (deel 2):

Jozua; Richteren; Ruth; Samuël; Koningen.

Grote letter Bijbel (deel 3):

Kronieken; Ezra; Nehemia; Esther.

Grote letter Bijbel (deel 4 niet aanwezig).

Grote letter Bijbel (deel 5):

Jesaja; Jeremia; Klaagliederen.

Grote letter Bijbel (deel 6):

Ezechiël; Daniël; Hosea; Joël; Amos; Obadja; Jona;

Micha; Nahum; Habakuk; Zefanja; Haggai; Zacharia;

Maleachi.

Henriëtte en Peter Aagenborg, Stoevenbeld 32 7421 GA Deventer email: paagenborg@gmail.com