Heilig Avondmaal

Toen in maart 2020 de eerste lockdown inging, hebben we besloten geen avondmaalsvieringen te houden. Belangrijkste reden daarvoor was, dat juist één van de wezenlijke dingen van de viering, het gezamenlijk vieren, ontbrak. Zo bleven tijdens de drie dagen van Pasen 2020 de schaal en de beker symbolisch leeg. Dit was een keus waarin de PKN ons vrij liet en vrij laat. Andere gemeenten organiseerden avondmaalsvieringen bijvoorbeeld voor kleine groepen op meerdere momenten, reikten pakketjes brood (matzes) en wijn voor thuis uit, of vierden online met ‘eigen’ brood en wijn thuis.

Nu de lockdown langer duurt en het nog verre van duidelijk is wanneer we weer als gemeente bij elkaar kunnen zijn, hebben we besloten om op Witte Donderdag voor het eerst weer avondmaal te vieren in een aangepaste vorm. Voor de deelnemers die in de kerk aanwezig zijn zullen we brood en wijn delen met inachtneming van de dan geldende maatregelen. Daarnaast gaan we uitwerken hoe iedereen thuis ook mee kan vieren. Op een later moment hoort u hoe dit vormgegeven gaat worden.

Met vriendelijke groet, Bertus Wernsen, scriba