Heilige grond

Ons land heeft een beperkte oppervlakte. Die grond is in gebruik door de mens (woningen, wegen, kantoorgebouwen, enzovoorts), door de boer (grazige weiden, stallen) en de natuur (bos en recreatie). Die grond is kostbaar. Wie maakt aanspraak op welk stuk grond? Wie heeft recht op welk stuk grond? En hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze grond? Wat is heilige grond?

Allemaal vragen die er voor ieder van ons toe doen. Wij willen er graag met u en met drie gasten (Christian Klein Koerkamp, Theo Mulder en een ambtenaar van de gemeente Deventer) over in gesprek.

U bent dan ook van harte welkom op woensdag 29 november 2023.

Waar: Stadsboerderij Heerlijkheid Linde, Slinkmansweg 2, 7433 PC Schalkhaar
Hoe laat: 19.00 uur voor wie mee wil doen aan de rondleiding en 20.00 uur voor de inhoudelijke avond.

Mogen we u daar ontmoeten? Aanmelding is nodig i.v.m. de beperkte ruimte.
Aanmelden kan via: kenn_teriele@live.nl

Werkgroep Landbouw en Kerken