Help ons !

Het wijkteam van Huize Salland, Park Gooijland en de Heerlijckheid vragen dringend hulp om de daar wonende ouderen de aandacht te geven, die zij zo nodig hebben ! Verdere informatie bij de Wijkberichten van deze wijk. Inlichtingen: Josje van der Sluijs-van Wijk, 0570 – 51 62 92 of 06-122 022 34 josjevandersluijs@gmail.com
Aan