Herstelwerkzaamheden Ichtuskerk

Donderdag 24 juli zijn de herstelwerkzaamheden in de Ichtuskerk gestart. Nadat vorige week overeenstemming is bereikt met de verzekeraar is het werk uitbesteed aan verschillende bedrijven.

De komende weken zullen werklui in de kerk bezig zijn. Afgesproken is dat op 14 augustus de vooroplevering plaats vindt. Dan moet alles dus weer functioneren! Mogelijk dat er daarna nog wat kleine werkzaamheden moeten gebeuren. Dat betreft dan hooguit wat afwerkingen.

Herstel vindt voornamelijk plaats in het ketelhuis en de zolderruimte boven de consistorie. Overlast blijft voor de rest van de kerk minimaal.

Voor de technische aspecten wordt Everard Post ondersteund door Geuko van der Veen en Piet Voogd.

Het herstel van geluid, kerk TV en dergelijke wordt na de grote reparatieslag met betrokken gemeenteleden (Carel Diekerhof en Durk Oberman) overlegd. Het kistorgel en de verlichting van Bert Korvemaker mogen we gebruiken tot medio augustus.

Vervanging van het ‘roerend’ materieel, bijvoorbeeld drumstel, brancard en overig elektronisch materiaal, bekijken we na de vakantieperiode en nadat herstelwerkzaamheden zijn afgrond.