Het afscheidshuis

Op startzondag hebben velen van u het afscheidshuis  van binnen kunnen bewonderen. Veel positieve reacties!

Op vrijdag 27 september is het afscheidshuis officieel  geopend en zal vanaf nu dus in gebruik zijn.

Wat rest is  de aankleding van het buitenterrein voor wat betreft  beplanting en bestrating. Daar wordt de komende  periode aandacht aan besteed.